Chystáte se prodat? Pozor na předkupní právo u spoluvlastnictví.

21.9.2018

Jak je to nyní s předkupním právem?

S účinností od 1.1.2018 občanský zákoník zakotvil zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Toto právo již existovalo v minulosti, novým občanským zákoníkem bylo zrušeno a novelou je tedy opět do právního řádu vráceno.

Co znamená návrat předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitosti?

Pokud jste spoluvlastníkem nemovitosti, budete nejdříve povinni písemně nabídnout svůj podíl i dalším spoluvlastníkům, zda jej odkoupí, výjimkou jsou pouze případy, kdy se jedná o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod…)

V praxi to například znamená, že když prodáváte byt s parkovacím místem, v domě kde jste spoluvlastníkem, budete nejprve potřebovat písemnou odpověď na nabídku parkovacího stání nebo podílu ke koupi od každého spoluvlastníka v domě.

Za podmínky, že spoluvlastníci odprodej odmítnou, jej můžete prodat i třetí straně. Pokud ale svůj podíl neprodáte ani jinému zájemci a změníte cenu, musí se opět tento podíl nejdříve nabídnout spoluvlastníkům s předkupním právem.

V případě porušení předkupního práva, některého ze SVJ, si může spoluvlastník vynutit, aby mu byl podíl nabídnut ke koupi za stejných podmínek, za jakých jste jej nabyl od původního SVJ i soudní cestou.

Předkupní právo a dopad na průběh prodeje nemovitosti

Předkupní právo bude mít dopad i na rychlost prodeje nemovitosti, jelikož spoluvlastníci mohou prodloužit prodej a to až o tři měsíce, což je ze zákona lhůta, kterou mají spoluvlastníci na vyjádření se k nabídce.

Je zde také riziko, že se někomu ze spoluvlastníků vyplatí přikoupit ještě jedno parkovací místo a prodávající ho tak nebude moci nabídnout v případě prodeje bytu, což může snížit jeho cenu až o statisíce.

Další tipy a rady najdete na www.realitybreclavsko.cz a www.lenkareznakova.cz

Rozcestník:

Chci odhad nemovitosti

Co pro Vás zajistíme v rámci spolupráce?

Časté dotazy ohledně prodeje nemovitosti

Budete kupovat a chcete hypotéku? Získejte srovnání úroků