Kontakt

Lenka Režňáková
IČ: 742 28 552
Místo podnikání: Dukelská 1222/5, Mikulov
Telefon: 607 242 938
Adresa kanceláře: Dvořákova 44/14, Brno 602 00
Email: lreznakova@realpart.cz
www.realitybreclavsko.cz
www.lenkareznakova.cz
www.realpart.cz

 

 

 

 

Mikulov_3+1_Bajgarovi_foto (11)