Leden je u konce. Máte podané přiznání?

23.1. 2020

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1. 2020 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2019 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).
Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2019 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla. Ti prodávající, kteří v r. 2019 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.
Důležité:
– daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1. 2020.
– za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků, a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.
– poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).
– formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy ZDE
nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu ZDE (tiskopis lze vybrat v liště vlevo)
– penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.
– daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.
– daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).
– den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno od pátého dne po splatnosti (31.5.), nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.
– daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1. 2020.
– finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platby, od roku 2017 může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3. 2020 na příslušný finanční úřad.
Lenka Režňáková

www.realitybreclavsko.cz

Tel.: 607 242 938

Rozcestník:

Co pro Vás zajistíme v rámci spolupráce?

Nejčastější dotazy ohledně nemovitostí

Proč jsou důležité videoprohlídky?

Reference