Prodej novostavby. Jak je to s placením daně z nabytí?

25.10.2019

Dobrý den, 

daň z nabytí nemovitých věcí u novostaveb je často diskutované téma
mezi prodávajícími a kupujícími. 

Setkávám se s nejrůznějšími dotazy. Často se klienti domnívají, že pokud kupují novostavbu, neplatí daň z nabytí a nemusí podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Ráda bych v tomto článku vysvětlila, jak to ve skutečnosti s daní z nabytí nemovitých věcí u novostaveb je.

Novostavba rodinného domu:

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí rodinného domu a pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu,
pokud k nabytí vlastnického práva dojde v době 5 let ode dne dokončení
nebo započetí užívání,
a to dle toho, co nastane dříve.

Osvobození se týká nejen samotné novostavby, ale i pozemku, jehož součástí je tato novostavba.
Pokud budete mít další pozemky mimo samotný pozemek, jehož součástí je stavba RD (například zahradu nebo jiné pozemky) na kterých již stavba není postavena, tak tyto pozemky osvobozené nejsou. Máte-li například pozemek, jehož součástí je rodinný dům, o ploše 100 m2 a okolo tohoto domu máte zahradu 1000 m2 včetně plochy pozemku s domem, tak je osvobozeno pouze 100 m2 zastavěné plochy. Zbytek se musí zdanit.

Bytová jednotka v novostavbě bytového domu:

Pokud se jedná o první převod novostavby (například developer postaví dům
a novou bytovou jednotku vám prodá) a k převodu bytu dojde do 5 let od práva užívání stavby. 

V praxi jsem se také setkala s tím, že předmětem prodeje byla bytová jednotka
v rodinném domě
. V tomto případě platila výjimka a klient musel uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, i když se jednalo o novostavbu. Mám proto velikou radost, že poslaneckou sněmovnou byla schválena novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb.zákonného opatření. Toto osvobození se doposud týkalo pouze prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, od 1. Listopadu 2019 lze nyní toto osvobození uplatnit i u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.

Dokončená nebo užívaná jednotka v rodinném domě nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor (vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru), vyjma sklepa, garáže a komory užívaných společně s bytem.

Nadále platí, že k prvnímu nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít do 5 let od kolaudace stavby, případně od započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Zdroj:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2019/rozsireni-osvobozeni-od-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-10099

Vždy doporučuji si zavolat na finanční úřad a zjistit si, jak máte v těchto případech postupovat s daňovým přiznáním.

Pokud uvažujete o prodeji či koupi nemovitosti, řešíte financování nebo máte jiný dotaz ohledně prodeje nemovitosti, můžete se na mě kdykoli obrátit. 

Přeji hezký den.

Lenka Režňáková

www.realitybreclavsko.cz

Tel.: 607 242 938

Rozcestník:

Co pro Vás zajistíme v rámci spolupráce?

Nejčastější dotazy ohledně nemovitostí

Proč jsou důležité videoprohlídky?